Ciasteczka pomagaja nam w udostepnianiu naszych uslug. Korzystajac z naszych uslug, wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie przez nas ciasteczek. Dowiedz sie wiecej.

KETTEN BRANSCHEID
JAKOŚĆ OD 1938 ROKU
Dowiedz się teraz więcej
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Dowiedz się teraz więcej
JAKOŚĆ BRANSCHEID
Dowiedz się teraz więcej
KONTAKT
DO KETTEN BRANSCHEID
Dowiedz się teraz więcej

Impressum

Adres

Ketten Branscheid GmbH
Egerstraße 6
58256 Ennepetal
Deutschland

Telefon +49 (0)2333 / 98 58 - 0
Telefax +49 (0)2333 / 98 58 - 20
E-Mail ketten@branscheid.com
Strona internetowa www.kettenbranscheid.com

Zarząd Rita Thiel
Heike Branscheid

Odpowiedzialność za treść Rita Thiel
Heike Branscheid

NIP DE 811264421
KRS HRB 5752
Odpowiedzialny sąd Schwelm

Projekt i wykonanie interface medien GmbH
Scheibenstraße 119
D-48153 Münster
www.interface-medien.de

wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji.
Wyklucza się zasadniczo możliwość dochodzenia roszczeń wobec Autora wynikłych z powstałych szkód materialnych lub niematerialnych, wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji względnie błędnych lub niepełnych informacji, chyba że Autor działał umyślnie na szkodę użytkownika lub dopuścił się udowodnionego rażącego niedbalstwa. Oferta jest niewiążąca. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania częściowych lub całkowitych zmian, uzupełnień i redukcji na stronach internetowych oferty bez uprzedniej informacji. Ponadto Autor zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zawieszenia publikacji oferty online.

2. Odnośniki do innych stron internetowych i linki

W przypadku pośrednich i bezpośrednich odwołań do stron internetowych ("linki") nie należących do zakresu odpowiedzialności Autora przejęcie odpowiedzialności możliwe jest jedynie wówczas, gdy Autor zna treść stron internetowych i posiada techniczną możliwość zamknięcia dostępu do stron zawierających treści niezgodne z prawem. Autor oświadcza, iż w momencie zamieszczania linków wskazane strony nie zawierały treści nielegalnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualną i przyszłą stronę graficzną, treść oraz ewentualne naruszenie praw autorskich na stronach zamieszczonych w linkach i tym samym wyraźnie wskazuje na fakt, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wprowadzone na podanych stronach po zamieszczeniu linków. Powyższe oświadczenie obejmuje wszelkie linki wprowadzone w ramach własnej oferty internetowej oraz uwag gości zamieszczonych w księdze odwiedzających. Fora dyskusyjne i listy mailingowe. Za nielegalne, błędne lub niepełne informacje oraz ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych w wyżej określony sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent wskazanej strony, a nie osoba udostępniająca linki.

3. Prawa autorskie oraz prawo dotyczące znakowania

Autor przestrzega we wszystkich publikacjach internetowych praw autorskich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych oraz tekstów, wykorzystuje własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe oraz teksty lub korzysta z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych oraz tekstów, wykorzystuje własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe oraz teksty lub korzysta z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów nie wymagających uzyskania licencji. Wszelkie znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i chronione ewentualnie prawami osób trzecich podlegają postanowieniom obowiązującego prawa znakowania bez naruszenia praw posiadania wymienionych właścicieli. Samo wprowadzenie znaku towarowego na stronę internetową nie oznacza naruszenia praw osób trzecich! Prawa autorskie odnośnie elementów stworzonych przez Autora stron przysługują Autorowi. Powielanie i wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów a także publikacji w wersji print dozwolone jest za wyłączną zgodą Autora.

4. Ochrona danych

Wszelkie informacje odnośnie danych osobistych i firmowych podawane na stronie oferenta (adresy e-mail, nazwiska, adresy) są dobrowolne. Istnieje możliwość korzystania oraz opłacania usług oferenta - o ile istnieją możliwości techniczne i jest to dopuszczalne - bez podania ww. danych, względnie po podaniu danych zachowujących anonimowość osoby składającej zamówienie lub po wprowadzeniu pseudonimu.

5. 5. Skutki prawne

Wykluczenie odpowiedzialności stanowi integralną część oferty odwołującej się do niniejszej strony. Powstała lub częściowa niezgodność poszczególnych partii lub sformułowań niniejszego tekstu z aktualnym stanem prawnym nie narusza treści i ważności pozostałych części dokumentu.